Vi er i gang med intervjuene i prosjektet om levevaner og risikofaktorer for demens.

De første 8 deltakerne er nå intervjuet i prosjektet om levevaner og risikofaktorer for demens.

De første 8 deltakerne er nå intervjuet i prosjektet om levevaner og risikofaktorer for demens. Alle er deltakere i HUNT Aldring i Trøndelag (AiT). Deltakerne har vært svært positive til å delta, og synes temaet er viktig og deler villig sin livserfaring knyttet til kunnskap om levevaner og risiko for sykdom. Intervjuene fortsetter ut 2021, og vi håper prosjektet vil kunne gi oss viktig informasjon om forebyggende helsearbeid.

Du kan lese mer om prosjektet her: Risikofaktorer for demens – Aldring i Trøndelag (aldringitrondelag.no)