Dugnad for en bedre alderdom

Deltok du i HUNT4 og var 70 år eller eldre på tidspunktet du deltok? Vi inviterer til en ny helseundersøkelse, Aldring i Trøndelag! Undersøkelsen starter i Stjørdal kommune 1. september 2021, og forflytter seg rundt fra kommune til kommune. Deltakerne vil få invitasjon og spørreskjema tilsendt i posten.

Les mer om undersøkelsen

Hvorfor er HUNT AiT viktig?

Din deltakelse bidrar til at vi kan undersøke hva som påvirker helse og livskvalitet for forskjellige grupper i samfunnet.

Man vil kunne kartlegge hvor stor andel av de eldste som får demensdiagnose i løpet av fire år.

Det vil gi statlige og kommunale myndigheter ny kunnskap for planlegging av framtidens eldreomsorg.

Det vil bidra til å finne ut i hvor stor grad de eldste i befolkningen har vært ensomme under korona-pandemien