Dugnad for en bedre alderdom

Deltok du i HUNT4 og var 70 år eller eldre på tidspunktet du deltok? Vi inviterer til en ny helseundersøkelse, Aldring i Trøndelag! Undersøkelsen starter i Stjørdal kommune 1. september 2021, og forflytter seg rundt fra kommune til kommune. Deltakerne vil få invitasjon og spørreskjema tilsendt i posten.

Les mer om undersøkelsen

Aktive delprosjekter akkurat nå

Smittevern og eldres livssituasjon

Målet med denne spørreundersøkelsen er å finne ut hvordan smittevernstiltakene det siste året har påvirket deltagernes sosiale liv og kontakt med helsevesenet. Mange har hatt mindre sosial kontakt med venner og familie enn før. Mange har vært forsiktige med å dra på handletur eller har nølt med å ta kontakt med helsevesenet på grunn av den usikre situasjonen. Vi vil vite hvordan koronatiltakene har påvirket deg!
Les mer om prosjektet

Hvorfor er HUNT AiT viktig?

Din deltakelse bidrar til at vi kan undersøke hva som påvirker helse og livskvalitet for forskjellige grupper i samfunnet.

Man vil kunne kartlegge hvor stor andel av de eldste som får demensdiagnose i løpet av fire år.

Det vil gi statlige og kommunale myndigheter ny kunnskap for planlegging av framtidens eldreomsorg.

Det vil bidra til å finne ut i hvor stor grad de eldste i befolkningen har vært ensomme under korona-pandemien