Dugnad for en bedre alderdom

Deltok du i HUNT4 70+ Trondheim? Vi inviterer til en ny helseundersøkelse, AiT Trondheim! Undersøkelsen starter høsten 2024. Deltakerne vil få invitasjon og spørreskjema tilsendt i posten.