Dugnad for en bedre alderdom

Deltok du i HUNT4 og var 70 år eller eldre på tidspunktet du deltok? Vi inviterer til en ny helseundersøkelse, Aldring i Trøndelag! Undersøkelsen starter i Stjørdal kommune 1. september 2021, og forflytter seg rundt fra kommune til kommune. Deltakerne vil få invitasjon og spørreskjema tilsendt i posten.

Les mer om undersøkelsen