Hvorfor er det viktig å delta i HUNT-AiT?

Det er viktig å delta i HUNT-AiT for å få data som danner grunnlaget for å kunne kartlegge deltakernes utvikling i fysisk, kognitiv og psykisk helse, samt endringer i funksjonsevne og livsførsel i løpet av de 4 årene som har gått siden de deltok i HUNT4. Ved å kartlegge disse tingene, vil en også kunne finne insidens av demens -hvor stor andel av de eldste som får demensdiagnose i løpet av fire år. Dette er særdeles viktig for å gi statlige og kommunale myndigheter ny kunnskap for planleggingen av framtidens eldreomsorg.  

Bilde av en eldre mann som ta gripetest
Gripetest på feltstasjon under HUNT4 70+. Foto: HUNT

Undersøkelsen starter høsten 2021 og det vil bli etablert en feltstasjon i hver kommune og gjennomføres i en kommune ad gangen etter en kjøreplan. Målet er at alle kommuner i tidligere Nord-Trøndelag samt bydelene i Trondheim som deltok i HUNT4 Trondheim 70+ omfattes av prosjektet. Det gis også et tilbud om å delta i helseundersøkelsen i eget hjem og på sykehjem.

Personvern

Innhenting, oppbevaring og bruk av personopplysningene er basert på informert samtykke deltakerne har avgitt i HUNT AiT. Deltakere har innsynsrett i opplysninger som er lagret om seg selv. Deltaker kan når som helst trekke tilbake sitt samtykke, og be om å få slettet alle data om seg selv som ikke allerede inngår i vitenskapelige analyser eller artikler. I informasjonsskrivet om samtykkevalget er disse opplysningene gitt til deltaker.

Informasjon om prosjektet er sendt i personlig brev til hver deltaker og er publisert her på hjemmesidene. Informasjonen om prosjekter som bruker data vil bli publisert på hjemmesidene og informert om i deltakerbrev. Deltakere vil på forespørsel kunne få direkte personlig kontakt med prosjektledelsen.