Fantastiske deltakertall!

Denne uka passerte antallet deltakere i Aldring i Trøndelag 5585, det vil si 74%.

Aldring i Trøndelag stormer fremad!

Vi har per dags dato to dager igjen i Nærøysund, 22. og 23. mai.

Kan dårlig søvn gi lavere risiko for demens?

En ny studie fra HUNT4 70+ kan bety en god nyhet for dem som sliter med søvnløshet i ulike former. – Overraskende nok så vi også en sammenheng mellom hyppige, nattlige oppvåkninger og lavere demensrisiko og bedret kognisjon, sier lege Selma Selbæk-Tungevåg.

Kunnskapshull blant folk om risikofaktorer for demens

Hva vet egentlig folk flest om hvordan levevaner påvirker risikoen for å utvikle demens? For første gang har en norsk studie, knyttet til HUNT AiT, undersøkt hva folk vet om risikofaktorer og forebygging av demenssykdommer. Resultatet avslører at flere livsstilsfaktorer ikke var godt kjent blant folk flest.

Nye dekningsgradstall

Godt nytt år! I månedene før jul var feltstasjonen innom Snåsa, Grong, Høylandet og Overhalla.

Over ett år med datainnsamling til Aldring i Trøndelag

Feltstasjonen som Aldring i Trøndelag (AiT) deler med HUNT Covid, åpnet dørene for første gang 1. september 2021 i Stjørdal. Et drøyt år, og fem kommuner senere, flyttet feltstasjonen til sin syvende lokasjon, Inderøy i begynnelsen av oktober i år.

Feltstasjonen er åpen etter ferie

Ferien er over, og våre medarbeidere på feltstasjonen i Steinkjer har allerede vært på plass i to uker.

Hvordan har pandemien påvirket oss fysisk og psykisk?

Forskningsprosjektet HUNT COVID vil finne svar på hvordan det går med oss etter pandemien. Nå har de sendt ut SMSer med invitasjon til en spørreundersøkelse til alle de 107.000 som deltok i HUNT4 Sør for også å få svar fra de som bor i sørlige deler av Trøndelag.

Travle dager på feltstasjonen

Feltstasjonen til HUNT Aldring i Trøndelag befinner seg for tiden i Steinkjer, den sjette kommunen av de totalt 18 på kjøreplanen.

Trenden med meget god deltakelse fortsetter også for Verdal!

Vi er på 64% deltakelse for Aldring i Trøndelag i Verdal pr dags dato, og det før hjemmebesøk og sykehjem er påbegynt.
1
2
3