Intervju om aldring

I uke 39 vil Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse komme i gang med to delprosjekter i Aldring i Trøndelag. Begge prosjektene vil invitere et lite utvalg av deltakere til intervju om aldring.

Helseundersøkelser i gang

I går åpnet første feltstasjon i Stjørdal. Her skal eldrehelsen og konsekvenser av covid-19 undersøkes.

Vi ønsker velkommen til syv nyansatte i prosjektet!

Levevaner og hjernehelse

Hva vet egentlig folk flest om levevaner og risiko for å få demens, og hva motiverer befolkningen til å endre på sine levevaner?

Teamet er ansatt!

Nå gleder vi oss til å gå igang!

Tallene er klare!

Nå er tallene fra Covid-19 spørreundersøkelsen klare!

76 søkere på utlyste stillinger

Det er mange sterke kandidater som har søkt stillingene som feltpersonell og feltstasjonsleder for Aldring i Trøndelag.

Fantastisk respons på Covid-19-spørreundersøkelsen!

Per dags dato har det kommet inn over 9000 svar på Covid-19-spørreundersøkelsen som ble sendt ut til litt under 13 000 trøndere i slutten av januar i år, og det telles fortsatt! Det er over 70 % oppslutning, noe som er helt fantastisk!

Vi takker trønderne for innsatsen og ser frem til å komme i gang med analysen av dataene!

Pressemelding: Frir til trønderne for svar om koronatiltakene i hele landet

Eldre har i sterkere grad enn resten av befolkningen blitt oppfordret til å holde sosial avstand til alle utenfor husholdningen. Hvilken pris dette har hatt for de eldre kan trønderne nå bidra til å svare på.