Intervju om aldring

I uke 39 vil Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse komme i gang med to delprosjekter i Aldring i Trøndelag. Begge prosjektene vil invitere et lite utvalg av deltakere til intervju om aldring.

Det ene prosjektet omhandler levevaner og risikofaktorer for demens, og du kan lese mer om prosjektet her.

Det andre prosjektet inviterer deltakere til intervju om temaet om hvordan det oppleves å få en demensdiagnose. Du kan lese mer om dette prosjektet her.