Vi ønsker velkommen til syv nyansatte i prosjektet!

HUNT Aldring i Trøndelag er i gang og vi ønsker syv nyansatte velkommen til Aldring og helse.

HUNT Aldring i Trøndelag er i gang og vi ønsker syv nyansatte velkommen til Aldring og helse.