Trenden med meget god deltakelse fortsetter også for Verdal!

Vi er på 64% deltakelse for Aldring i Trøndelag i Verdal pr dags dato, og det før hjemmebesøk og sykehjem er påbegynt.

Vi er på 64% deltakelse for Aldring i Trøndelag i Verdal pr dags dato, og det før hjemmebesøk og sykehjem er påbegynt.

Fra oppstarten i september 2021 og til nå er vi på 74% deltakelse i AiT totalt. Det vil si at vi nå passerer over 2500 deltakere i AiT, noe som er over all forventning!