Travle dager på feltstasjonen

Feltstasjonen til HUNT Aldring i Trøndelag befinner seg for tiden i Steinkjer, den sjette kommunen av de totalt 18 på kjøreplanen.

Prosjektleder Vigdis Hjulstad Belbo rapporterer om god respons fra nordtrønderne, som kjenner godt til HUNT. Noen av deltakerne har vært med fra begynnelsen i 1984 og deltatt på alle HUNT-undersøkelsene.

–På feltstasjonen er det åtte helsefagutdannede prosjektmedarbeidere som er i virksomhet alle hverdager fra åtte til halv fire, forteller Belbo.

–Hver dag er det fra 80 til 120 deltakere som kommer til feltstasjonen. De over 74 år deltar i prosjektet Aldring i Trøndelag, som er en oppfølging av HUNT4 70+ (2017-2019). I HUNT COVID, som har mest fokus på å samle data for forskning på korona, tar vi blodprøver fra alle som deltok i HUNT 4, altså aldersgruppa 24 år til 100+. I HUNT COVID er målgruppa i 52 000 nord-trøndere.

Ingrid Nesvold tester gripestyrken til en deltaker i HUNT Aldring i Trøndelag. Foto: Vigdis Hjulstad Belbo

Fornøyd forskningssjef

At helseundersøkelsen oppleves som viktig, ser man godt av deltakerstatistikken. Ved de tidligere besøkte kommunene var selv den laveste oppslutningen (Meråker) på 68 %, mens rekorden til nå (Frosta) hadde en oppmøteprosent på hele 87 %.

– Aldring i Trøndelag er av verdens største undersøkelser av eldres helse og funksjon, og vil ha en avgjørende betydning for å møte den store økningen av antall eldre i samfunnet på en god måte, konstaterer forskningssjef i Aldring og helse, Geir Selbæk. Han er svært fornøyd med at så mange møter opp på feltstasjonen.

– Deltakerandelen er sensasjonelt høy. Nordtrønderne har en lang tradisjon for å bidra til viktig forskning.

Grafer for oppmøteprosent i HUNT COVID og Aldring i Trøndelag. Klikk på bildet for å se det i full størrelse.

Kjøreplan på kart

I våres har Aldring i Trøndelags nettsider fått en liten oppgradering. Nå vises den planlagte kjøreruta i et eget kart, som oppdateres fortløpende med feltstasjonenes adresse og åpningstider, mens man kan finne oppmøteprosenten for de allerede besøkte kommunene.

Skjermdump av kartet. Klikk på bildet for å komme til oversikten over Feltstasjoner.

Feltstasjonen tar sommerferie fra 8. juli til 8. august. Steinkjer har nest størst befolkning, av kommunene i undersøkelsen, så neste kommune, Inderøy, må vente til slutten av september før ferden går videre dit.

Gro Janne Søreng bemanner resepsjonen. Foto: Vigdis Hjulstad Belbo