Teamet er ansatt!

Nå gleder vi oss til å gå igang!

Etter å ha gått gjennom veldig mange gode søknader og hatt intervjurunder med kandidatene, har vi nå ansatt 7 personer til feltstasjonene i Aldring i Trøndelag. Teamlederen starter 16. august og de øvrige 6 starter 23. august. Vi gleder oss til å gå igang og starte opp i Stjørdal!