Tallene er klare!

Nå er tallene fra Covid-19 spørreundersøkelsen klare!

Covid-19 spørreundersøkelsen er avsluttet. Undersøkelsen ble sendt ut til 12.772 personer i Trøndelag i slutten av januar i år, og nå er tallene klare.

Antallet personer som svarte ble til slutt 9391. Det gir en svarprosent på hele 73,5%. Dette er en helt fantastisk respons! Vi takker for deltakelsen for denne gang og er i gang med analysene.