Stor oppslutning rundt pårørendeintervjuer i Stjørdal

I likhet med deltakerne i AiT, er også pårørende svært velvillige til å stille opp til intervju.

I likhet med deltakerne i AiT, er også pårørende svært velvillige til å stille opp til intervju. Av de våre intervjuere har hatt kontakt med, er alle godt informert om HUNT AiT og vil gjerne være med. Hos flere har vi til og med avtalt intervju i lunsjpausen deres, da de så gjerne vil bidra.