Over ett år med datainnsamling til Aldring i Trøndelag

Feltstasjonen som Aldring i Trøndelag (AiT) deler med HUNT Covid, åpnet dørene for første gang 1. september 2021 i Stjørdal. Et drøyt år, og fem kommuner senere, flyttet feltstasjonen til sin syvende lokasjon, Inderøy i begynnelsen av oktober i år.

Prosjektlederen for AiT, Vigdis Hjulstad Belbo,rapporterer om vedvarende god respons fra de inviterte trønderne.

– Det går strålende på Inderøy, og AiT-ere strømmer på. Vi har en oppmøteprosent her  på over 70%, og det er meget bra, forteller hun.

Fornøyd med responsen: Prosjektleder Vigdis Hjulstad Belbo

– Vi har passert et deltakerantall for Aldring i Trøndelag på over 4 000, og har er totalprosenten på 75%. Det er også  tatt  blodprøver fra 20 700 deltakere, som er en deltakerprosent på 64.  

Helseundersøkelsen har allerede begynt å gi resultater

Den første vitenskapelige artikkelen om risikofaktorer for demens basert på data fra HUNT4 70+ og AiT, er nå publisert.

Artikkelen tar for seg sammenhengen mellom blodtrykk gjennom livet og demensrisiko.

– Dette er den første i en lang rekke artikler med data fra AiT som skal se på forskjellige aspekter av helse og funksjon i eldre år, forteller Geir Selbæk, forskningssjef i Aldring og helse.

Lover mye forskning på helse og funksjon i eldre år: Forskningssjef Geir Selbæk