Levevaner og hjernehelse

Hva vet egentlig folk flest om levevaner og risiko for å få demens, og hva motiverer befolkningen til å endre på sine levevaner?

Det ønsker Nasjonat senter for aldring og helse å finne ut mer om når vi i disse dager sender ut en spørreundersøkelse til 8 000 tilfeldige personer i alderen 40-70 år fra Oslo, Innlandet, Trøndelag og Nordland. Det er en anonym elektronisk spørreundersøkelse, og spørreskjemaet tar kun ti minutter å fylle ut. Gjennom denne spørreundersøkelsen ønsker vi å kartlegge kunnskap i befolkningen, om sammenhenger mellom levevaner og risiko for å utvikle demens senere i livet.

– Målet med prosjektet er å få mer kunnskap om hvordan en kan forebygge demens og bidra til en friskere alderdom, sier prosjektleder Grete Kjelvik.

– Ved å delta i prosjektet Levevaner og risikofaktorer for demens vil du gi et viktig bidrag til forskningen om aldring og forebygging av sykdom blant eldre, fortsetter hun.

Har du mottatt brev i posten med forespørsel om å delta? Bli med å bidra i en spørreundersøkelse for en friskere alderdom du også!

Du kan lese mer om prosjektet på hjernehelse.info.

Komiker Terje Sporsem med en oppfordring til alle inviterte.