Pressemelding: Frir til trønderne for svar om koronatiltakene i hele landet

Eldre har i sterkere grad enn resten av befolkningen blitt oppfordret til å holde sosial avstand til alle utenfor husholdningen. Hvilken pris dette har hatt for de eldre kan trønderne nå bidra til å svare på.

Det er forskere fra Nasjonalt senter for aldring og helse og Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT), som vil gjennomføre undersøkelsen.

Bygger videre på omfattende datagrunnlag

Alle som var 70 år eller eldre da de deltok i den fjerde runden av Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT4) får i disse dager tilsendt en kort spørreundersøkelse i posten. Resultatene fra spørreundersøkelsen vil kobles mot tidligere HUNT-data samt en oppfølgingsstudie som starter til høsten.

– Vi vil kartlegge hvordan sosial isolasjon har påvirket helse og fungering i dagliglivet, ved å sammenstille svarene fra denne spørreundersøkelsen med HUNT-undersøkelsen, forteller Geir Selbæk, forskningssjef ved Aldring og helse.

–  Dette er stort i verdenssammenheng! Nær 13 000 personer vil få spørreskjema i posten. Det er svært få land som har så omfattende helsedata som Norge, takket være den gode oppslutningen om HUNT-undersøkelsene.

Hør Selbæk fortelle om undersøkelsen på P1+

Trenger bedre strategier

Kunnskap om hvordan smitteverntiltakene har påvirket eldres helse er viktig, for å kunne utarbeide bedre strategier for håndtering av pandemier og andre alvorlige situasjoner i fremtiden. Spørreundersøkelsen inneholder også spørsmål om hvordan eldre har benyttet teknologi for å opprettholde sosial kontakt med familie, venner og helsevesen.

– Det er viktig å kartlegge hvordan teknologi brukes i den eldre befolkningen, for å kunne utvikle løsninger som fungerer i praksis, sier Håvard Skjellegrind, som er fastlege i Steinkjer og leder for eldreundersøkelsen i HUNT4 70+.

– Vi trenger å finne ut hva som skal til for at eldre som sitter hjemme kan opprettholde sosial kontakt, for å ta vare på både psykisk og kognitiv helse.

Oppfølgingsstudien HUNT Aldring i Trøndelag (AiT) som starter til høsten, er bestilt av Helsedirektoratet. Da vil eldre trøndere igjen inviteres til feltstasjoner eller tilbys besøk, for å gjenta undersøkelsene fra HUNT4 70+. Denne gjentatte undersøkelsen gir mulighet til å forske på hvordan helsen utvikler seg over år hos eldre, og hvordan samfunnstiltakene under pandemien har påvirket eldres helse og livskvalitet.