Fantastisk oppmøte på feltstasjonen i Stjørdalen!

Oppmøtet på feltstasjonen i Stjørdalen ligger på nesten 70 %, noe vi er veldig fornøyde med.

Blå= invitert. Grønn: deltatt. Oransje: oppmøteprosent

Oppmøtet på feltstasjonen i Stjørdalen ligger på nesten 70 %, noe vi er veldig fornøyde med.