Prosjektet vil undersøke befolkningens (i alderen 40-70 år) kunnskap om levevaner og risikofaktorer for å få demens i en landsomfattende spørreundersøkelse på nett.

Med Regjerningens Demensplan 2025 vil det iverksettes tiltak relatert til forebygging og folkehelse i planperioden. Prosjektet vil kunne gi oss kunnskap om den norske befolkingens kjennskap til forebygging av demens, og deres vilje til å endre helseatferd for å redusere demensrisiko, både før og etter Demensplan 2025. På denne måten vil vi kunne måle effekten av de nye tiltakene knyttet til demensforebygging og helseatferd som settes i verk. Prosjektet vil kunne frembringe kunnskap som vil hjelpe beslutningstakere med ansvar for forebyggende helsearbeid.

Et tilfeldig utvalg av personer i alderen 40-70 år fra Folkeregisteret vil motta spørreundersøkelsen. Første del av spørreundersøkelsen på nett gjennomføres våren 2021, og andre del gjennomføres våren 2025. Prosjektopplysningene blir behandlet konfidensielt. Nettskjemaet tar ca. 10-15 minutter å gjennomføre.

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse er ansvarlig for forskningsprosjektet. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, og vil være godkjent av Norsk senter for forskningsdata (NSD) innen oppstart.

Du kan lese mer om prosjektet på hjernehelse.info.

Har du spørsmål til prosjektet, kan du ta kontakt med Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved postdoktor Grete Kjelvik, grete.kjelvik@aldringoghelse.no.