76 søkere på utlyste stillinger

Det er mange sterke kandidater som har søkt stillingene som feltpersonell og feltstasjonsleder for Aldring i Trøndelag.

Hele 60 personer søkte seg til helsepersonellstillingene og 16 til feltstasjonslederstillingen. Vi er nå midt i intervjuprosessen, og planen er at de som ansettes skal starte opp i slutten av august 2021 på første feltstasjon.